Задачі центру

Головною метою Організації є розробка концепцій, доктрин та стратегій з питань безпеки і оборони в умовах загроз війн нової генерації, а також сприяння розвитку спроможностей урядових і неурядових структур з протидії гібридним і іншим сучасним загрозам Європейській, національній та регіональній безпеці. Для досягнення головної мети Організація спирається на факти і аргументацію, неупередженість і всебічне дослідження ключових подій і тенденцій в галузі безпеки та оборони без будь-якого політичного впливу чи інших суб’єктивних факторів, фільтрів чи намірів.

Основними напрямками діяльності Організації є:
- проведення досліджень та підготовка аналітичних матеріалів, що мають стратегічну важливість для безпеки України, її партнерів та регіону;
- розробка концепцій, доктрин і стратегій з питань безпеки і оборони;
- проведення тренінгів і навчання представників державних органів, академічних кіл, журналістів і громадськості з питань суспільно-політичної живучості та підвищення спроможностей з протидії в умовах гібридних ризиків і загроз;
- проведення суспільно-важливих інформаційних заходів (брифінгів, круглих столів, конференцій) із залученням національних та міжнародних експертів в галузі безпеки і оборони, представників урядових і неурядових структур;
- підготовка пропозицій щодо змін до законодавчої бази з питань, що віднесені до галузі безпеки та оборони, розвитку та вдосконалення спроможностей протидії ризикам і загрозам війн нового покоління;
- широка співпраця з урядовими та неурядовими організаціями, в тому числі міжнародними, з метою опрацювання кращих практик, узагальнення та поширення досвіду в галузі безпеки та оборони;
- сприяння розвитку партнерських відносин та співпраця між органами державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю для всебічного підтримання громадських ініціатив;
- здійснення допомоги членам Організації у задоволенні їх соціально-економічних інтересів, а також в сфері правового та соціального захисту інтересів клубів, об’єднань, наданні психологічної, медичної, інформаційної та іншої допомоги членам Організації.

Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Рада Засновників Організації, Наглядова Рада Організації, Виконавчий директор Організації.

Загальні Збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Наглядової Ради.
У Загальних Зборах беруть участь члени Організації. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
Рада Засновників Організації є органом ресурсного забезпечення Організації, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з координації поточної діяльності Організації.

Наглядова Рада Організації є дорадчо-наглядовим органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з координації організаційної діяльності Організації.

Виконавчий директор Організації здійснює адміністративне і оперативне управління Організацією, її майном та коштами в межах, встановлених даним Статутом та Загальними Зборами, в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Стежте за нами у Facebook

Якщо у вас є бажання прийняти участь у дискусіях,
використувуйте для цього нашу сторінку Facebook

Очікуйте вже найближчим часом

Контакти